Information

Information om Suryoye-Bandet.

Stöd syrianer/araméer, ett kristet folkslag som är ursprungsbefolkning i Mellanöstern (Mesopotamien) på flykt undan mord och förföljelser.

Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF i samarbete med SuryoyoShop.com har tillsammans tagit fram detta välgörenhetsband, “Suryoye Bandet” med syftet att uppmärksamma omvärlden vad som sker det syrianska/arameiska folket och andra kristna i Irak och Syrien. Samt för att samla in ekonomisk medel till välgörande ändamål som går oavkortat till de drabbade i området.

“Den stora tragedin är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad.”

För donationer, SAAF Fond

Swish numSuryoyebandet2015mer: 123 538 24 03
Bankgironr: 453-8914

Tillsammans kan vi göra skillnad.

Genom din insats kan vi hjälpa dem utsatta drabbande.

”Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare.” 2 Kor 9:7

 

 

 

 

(Initiativtagare och idén till Suryoye bandet är Bedros Yevno via Suryoyo Shop)