HEM

Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång.
Ty Gud älskar en glad givare.” 2 Kor 9:7